Deli cream החלה כגלידריה משפחתית המספרת סיפור שהתחיל בפולין עם ילדה קטנה שחלמה אחרי המלחמה שתהיה לה האפשרות הכלכלית לקנות גלידה מדוכן בפארק מול ביתה.

חלום זה ליווה אותה עד שהגשימה אותו
בבגרותה עם משפחתה שהקימה רשת גלידריות
שהפכה למקום עליה לרגל ומפגש של משפחות.
כל סוגי המשפחות, משפחות מסורתיות משפחות של חברים, משפחות חדשות.

deli cream הצליחה לייצר מרחב המאפשר לאנשים להתחבר לגלידה ולסובבים אותם, עצם החוויה המשותפת של ההתענגות מהגלידה וחווית ה sharing שהיא מייצרת.